Wykład Johna Reynoldsa

Wykład na temat starożytnego bóstwa Bon Siang-Siung Meri autorstwa Johna Myrdhina Reynoldsa

    Walchen Gekhod, znany też jako Siang-Siung Meri, był pierwotnie rodzimym bóstwem góry Kailaś, oraz bóstwem opiekuńczym starożytnego królestwa Siang-Siung w północno-zachodnim Tybecie. Jako Jidam, lub też tantryczne bóstwo medytacyjne, jest dziś zaliczany przez lamów Bon jako manifestacja oświeconej istoty i jest ściśle związany z bonowską tradycją Dzogczen, znaną jako Siang-Siung Nin-Dziu. Tym samym należy on do klasy Wyższych Tantr Bonu. Wykład ten, przeprowadzony przez uczonego i tłumacza wielu bonowskich tekstów Dzogczen oraz wieloletniego ucznia Lopona Tenzina Namdaka, dostarczy podstawowych informacji na temat historii i literatury związanej z tym cyklem medytacji i rytuałów.