Drup – ła Mawe Senge

     Każdego roku w klasztorach Menri oraz Triten Norbutse odbywa się intensywna praktyka Drup – ła Mawe Senge. Jest to obowiązkowy retrit dla wszystkich mnichów, którzy znajdują się w tym czasie w klasztorze.   Fundacja im. Drenpa Namkhi pragnie wprowadzić taki coroczny zwyczaj do Polski.
W przyszłym roku będzie miało miejsce pierwsze takie wydarzenie. W czasie 9-dniowej Drup-ły uczestnicy otrzymają nauki Mawe Senge, kompletny przekaz do całego tekstu oraz inicjację, a więc trzy elementy niezbędne w tantrze: tri, lung oraz wang.
Przekazu do tekstu, instrukcji oraz inicjacji udzieli Gesze Tenpa Dhargye.
9-dniowa Drup- ła to przede wszystkim wspólna intensywna praktyka tantryczna.

    Mawe Senge to yidam mądrości, dzięki któremu możemy polepszyć zrozumienie nauk. Łatwiej idzie nam wtedy ich studiowanie, polepsza się nasza pamięć oraz zdolności lingwistyczne. W tekście wymienionych jest wiele mantr poprzez które możemy rozwinąć różne zdolności intelektualne umysłu. Praktyka Mawe Senge to kompletna ścieżka do oświecenia.

Drupa- ła będzie przygotowana na wzór tego jak praktykują w klasztorze mnisi. Więcej informacji na temat tego wydarzenia już wkrótce.