Studiowanie sutry, tantry, dzogczen i historii buddyzmu

Luty-grudzień 2023 (zajęcia przez internet)


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych buddyzmem i kulturą Tybetu na zajęcia z Jackiem Trzebuniakiem, w ramach których będą odbywać się regularne wykłady i studiowanie tekstów buddyjskich (tradycji Bon). Co miesiąc będą odbywać się cztery rodzaje zajęć: sutra, tantra, dzogczen oraz historia buddyzmu i kultura Tybetu. Można brać udział tylko w jednych zajęciach, albo w większej ilości.

Zajęcia w języku polskim. Zajęcia będą odbywać się przez internet (przez program Zoom). Zajęcia będą nagrywane i nagrania będzie można odsłuchiwać w dowolnym terminie.


Zależnie od dostępności Gesze, postaramy się, żeby w ramach zajęć z sutry, tantry i dzogczen, jeden z Gesze tradycji Bon udzielił przekazu (lung) do studiowanych tekstów.

Sugerowana darowizna za jedne zajęcia to 30zł. Za 10 zajęć 300zł. Można wpłacić jednorazowo za cały blok 10 zajęć (300zł), albo wpłacać co miesiąc za określone zajęcia. Darowizny należy przelewać na konto Fundacji im. Drenpa Namkhi https://drenpa-namkha.org/strona-glowna/wsparcie/darowizny/

Zapisy: jacektrzebuniak86@gmail.com


1 Sutra (studiowanie sutry z tekstu 9 ścieżek Bon) – 10 zajęć.

Poniedziałek godz. 20, (trzeci poniedziałek miesiąca) terminy: 20 marca, 17 kwietnia, 15 maja, 19 czerwca, 17 lipca, 21 sierpnia, 18 września, 16 października, 20 listopada, 18 grudnia

Na zajęciach będziemy studiować tekst Njamme Sieraba Gjaltsena dotyczący 9 ścieżek Bon. Skupimy się na studiowaniu części poświęconej sutrze. Na zajęciach poznany najważniejszy zagadnienia sutry, w tym podstawowe idee buddyjskie, takie jak prawo karmy, samsara, nirwana, stan buddy, 4 szlachetne prawdy, 12 ogniw współzależnego powstawania, itd.


2 Tantra (studiowanie tekstu Mawe Senge) – 10 zajęć.

Poniedziałek godz. 20, (czwarty poniedziałek miesiąca) terminy: 27 lutego, 27 marca, 24 kwietnia, 22 maja, 26 czerwca, 24 lipca, 28 sierpnia, 25 września, 23 października, 27 listopada

Na zajęciach zajmiemy się tekstem sadhany Mawe Senge. W tradycji Bon Mawe Senge jest bóstwem mądrości, który pomaga w rozwoju inteligencji i wiedzy. Za zajęciach będziemy szli linijka po linijce przez tekst tej sadhany starając się zrozumieć najważniejsze koncepcje tantry.


3 Dzogczen (studiowanie tekstu 12 małych tantr i 6 lamp) – 10 zajęć.

Poniedziałek godz. 20, (pierwszy poniedziałek miesiąca) terminy: 6 marca, 3 kwietnia, 1 maja, 5 czerwca, 3 lipca, 7 sierpnia, 4 września, 2 października, 6 listopada, 4 grudnia

Na zajęciach będziemy studiować szczegółowo tekst 12 małych tantry i 6 lamp. Te teksty zajmują się najważniejszymi zagadnieniami nauk dzogczen, czyli poglądem, medytacją, postępowaniem i rezultatem. Na zajęciach będziemy szli linijka po linijce przez tekst starając się rozumieć najważniejsze pojęcia i idea nauk dzogczen.


4 Historia buddyzmu i kultura Tybetu – 10 zajęć.

Poniedziałek godz. 20, (drugi poniedziałek miesiąca) terminy: 13 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 12 czerwca, 10 lipca, 14 sierpnia, 11 września, 9 października, 13 listopada, 11 grudnia

W ramach tych zajęć będziemy poznawać historię buddyzmu (biografia Śakjamuniego, rozwój hinajany, mahajany i wadżrajany) i tradycji Bon, rozwój buddyzmu w Tybecie, oraz kulturę i sztukę Tybetu. Te zajęcia dadzą uczestnikom dobre ogólne pojęcie o rozwoju buddyzmu w różnych krajach oraz bardziej szczegółowe zapoznanie się z rozwojem buddyzmu w Tybecie.