Fundacja pracuje obecnie nad możliwością zamawiania drewnianych, wykonanych ręcznie, bonowskich stup, które będzie można umieścić u siebie w domu na ołtarzu lub innym odpowiednim do tego miejscu. Stupa jest symbolem ciała oświecenia. W naukach Bon ich wznoszenie i tworzenie uważa się za ogromną zasługę, której intencja może oczyścić nawet najcięższe ślady karmiczne i negatywne działania.
     W tekstach wymienia się 360 rodzjów stup, 120 stup Dharmakai, 120 Sambhogakai, 120 Nirmanakai. Tylko te ostatnie można fizycznie wykonać.
Na początku możliwe będzie zamówienie jednego z dziesięciu dostępnych rodzajów stup. Stupę można dedykować również bliskim osobom lub innym w potrzebie.
Całość dochodu zostanie przekazana na kolejne projekty Fundacji.
Oby zasługa płynąca z tych działań uwolniła z cierpienia niezliczone istoty!