6 lamp

6 Lamp jest niezwykłym tekstem opisującym pogląd, medytację, postępowanie i rezultat dzogczen. W tym tekście mistrz Tapihritsa wyjaśnia swojemu uczniowi ... Read More

12 małych tantr

Tekst 12 małych tantr należy do zbioru Sziang Sziung Njen Dziu. W tradycji Bon ten zbiór uważany jest za jeden ... Read More

Lutor – ofiarowanie wody dla Nagów

    „Tor” to skrót od tybetańskiego słowa torma, „lu” to nagowie. Nagowie to niefizyczne istoty, które głównie zamieszkują zbiorniki ... Read More

Mawe Senge

  Nauki Mawe Senge ཤེས་རབ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་དང་ཕྱྭ་སྲས་ཀེང་ཙེ་ལན་མེད་བཅས་ཀྱི་སྒྲུབ་གཞུང་བཞུགས་སོ།(shierab mawe sengei tang kyazhi kingtse len me cie ki drup siung siuk so)  przekazał Sonam Lodro ... Read More