Stupa do ofiarowania Sang w ośrodku Cziamma Ling

    Sang to ofiarowanie dymu, które równoważy energię miejsca i zewnętrznych elementów. Poprzez praktykę Sang łączymy się z czterema ... Read More

Rytuał Tse Thar – koń Azyl, lubelszczyzna

    Dnia 12 sierpnia 2018 r. z inicjatywy Fundacji odbył się rytuał Tse Thar w miejscowości Jezioro w województwie ... Read More

Rytuał Tse Thar – Folwark Fundacji Centaurus, Szczedrzykowice

     Z inicjatywy Fundacji im. Drenpa Namkha 7 lipca 2018 r. dwóch Gesze tradycji Yundrugn Bon, Gesze Nyima Woser ... Read More