Geshe Gyasto / Ćha KengtseChia King Tse

Geshe Gyasto
Ćha Kengtse
18 – 22 X, 2023
Białystok

Ćha Kengtse jest oświeconym bóstwem mądrości. Jest zewnętrznym aspektem Sherab Mawe Senge, bóstwa mądrości (w sanskrycie nazywanego Manjusheri). Wykonywanie jego praktyki pomaga rozwijać inteligencję, wiedzę i mądrość, zapamiętywanie, wzrost bogactwa i dobrobytu, zwiększanie kreatywności i wiedzy o sztuce, zdobywanie pewności siebie i siły ciała, duszy i umysłu.  Regularna praktyka zwiększa zdolności naszego umysłu, dzięki czemu uczymy się szybciej i lepiej radzimy sobie z wyzwaniami codziennego życia. Dzięki tej praktyce usuwamy również przeszkody w naszej medytacji i rozwijamy większą stabilność i klarowność.

Podczas odosobnienia Geshe będzie udzielał nauk z długiej sadhany, przekaże instrukcje jak praktykować z jidamem Ćha Kengtse, zapozna uczestników z mantrami różnych manifestacji Ćha Kengtse oraz tym jak przygotować się do odosobnienia. Uczestnicy dostaną także tekst krótkiej sadhany do codziennej praktyki.

W tradycji Bon każde bóstwo ma cztery rodzaje manifestacji, związane są one z mową, ciałem, jakościami oraz aktywnościami. Jeśli koncentrujemy się na manifestacji dotyczącej ciała wtedy osiągniemy rezultat z tym związany, jeżeli naszym celem jest zwiększenie dobrobytu i naszą praktykę skoncentrujemy na tym aspekcie to taki otrzymamy rezultat. Możemy dokonać wyboru zgodnie z naszymi obecnymi potrzebami i uwarunkowaniami, może być to zdrowie fizyczne, dobrobyt, kreatywność, klarowność w medytacji. Jedna z manifestacji Ćha Kengtse jest np. odpowiedzialna za usuwanie przeszkód związanych z negatywnymi duchami.

Szczególnie wiele jest manifestacji dotyczących kreatywności, sztuki, muzyki ..

Każda z tych manifestacji związana jest z inną mantrą.

Ćha Kengtse jest zewnętrzna manifestacją Mawe Senge co oznacza, że jego aktywność jest bardzo praktyczna i skoncentrowana jest na działaniu. Jest wiele historii mówiących o tym jakie rezultaty osiągali wielcy praktykujący, którzy praktykowali z tym jidamem. Nyame Sherab Gyalshen także zrealizował tę  praktykę otrzymując wiele pozytywnych znaków.

Klasztor Menri w Indiach i Triten Norbutse w Nepalu, inne klasztory Bonpo, wykonują tę praktykę jako coroczną podstawę. Przed rozpoczęciem kolejnego roku edukacji wszyscy mnisi ze szkoły dialektycznej robią przez siedem dni odosobnienie Mawe Senge. Przed ostatnim dniem, który wieńczy inicjacja, praktykują całą noc bez przerwy – wtedy  właśnie wykonują praktykę związaną z manifestacją Ćha Kengtse.

Gesze Gyatso będzie nauczał tej ważnej nauki po raz pierwszy na Zachodzie.