Budowa stupy dla nagów w ośrodku Cziamma Ling


    Jest to prawdopodobnie pierwszy na Zachodzie projekt budowy tego rodzaju stupy. Stupa jest symbolem ciała Oświecenia. Wznoszenie tego rodzaju budowli sakralnych wiąże się z nagromadzeniem ogromnej zasługi i usunięciem wielu przeszkód na ścieżce duchowej. Stupa jest pewnego rodzaju skupiskiem energii połączonej z intencjami darczyńców oraz modlitwami lamów. W jej wnętrzu umieszcza się wiele świętych przedmiotów, teksty oraz mandale, wszystkie zgodnie z instrukcjami Buddy.

Jej okrążanie jest zasługą ciała.

    Projekt ten dotyczy specjalnego rodzaju stupy, który wznosi się dla nagów. Nagowie są są to istoty związane z żywiołem wody, które zamieszkują rzeki, jeziora, stawy i inne zbiorniki wodne, również stare drzewa. Co ciekawe, wśród nich występują również praktykujący ścieżkę Bon, nagowie są szeroko opisani w tekstach, sam Buddha Tonpa Shenrab – pierwszy Buddha który pojawił się na Ziemi – udzielił swoim uczniom dogłębnych nauk na temat nagów. Wielu wielkich mistrzów w tradycji Bon miało z nimi bliski kontakt. W tradycji Bon istnieją również strażnicy nauk, którzy należą do tej klasy istot.

    Harmonijny związek z nagami, który nie jest na ogół łatwy do utrzymania, zapewnia zdrowie, długie życie, dobrobyt i sprzyjające warunki.

     Niestety, to w jaki sposób funkcjonuje współczesna cywilizacja ludzka, niszczy naturalne środowisko tych istot i stwarza konflikty między nimi a rasą ludzi, z powodu których obecnie jako ludzkość cierpimy. W tekstach medycznych Bon napisane jest, iż niektóre choroby, z którymi borykają się ludzie, świadczą o niezadowoleniu ze strony nagów. Powodzie i różne kataklizmy są często związane z niezadowoleniem duchów natury.
    Budowa stupy ma na celu stworzenie pozytywnego związku z tymi istotami, zharmonizowanie ich wymiaru oraz połączenie ich z naukami Bon. Będzie to doskonała okazja na poprawienie z nimi swojej relacji, co będzie bez wątpienia pomocne w tym i kolejnym życiu.
    Budżet jaki należy zgromadzić do wybudowania tej stupy to ok. 60 000 zł. Zbiórka potrwa do momentu zebrania tej kwoty ale nie później niż do 31 sierpnia następnego roku. Nazwiska darczyńców oraz ich bliskich zostaną umieszczone wewnątrz stupy. Konsekracja stupy będzie niosła za sobą liczne błogosławieństwa.