Tse Thar 1 – w intencji długiego życia – Azyl    Tse Thar jest to rytuał ratowania istot od śmierci i uwalniania ich z kręgu narodzin w świecie zwierząt, w połączeniu z intencją darczyńcy, potrafi usunąć przeszkody jakie możemy mieć w energii życiowej, która decyduje o naszej długości życia.
     Koń Azyl znajduje się obecnie pod opieką Fundacji, został wykupiony od poprzedniego właściciela i tym samym uratowany przed śmiercią. Dnia 12 sierpnia 2018 r Gesze Gjatso odprawił specjalny rytuał Tse Thar tzw. rytuał uwalniania, dzięki któremu Azyl w kolejnym życiu może odrodzić się jako człowiek. Ta zasługa była możliwa dzięki darczyńcom z USA i Polski. Azyl mieszka teraz z innymi końmi w stadninie w Budach Czarnockich na Podlasiu. Chcąc go odwiedzić należy uprzednio skontaktować się z Fundacją, która umówi dogodny termin spotkania.
     Azyl to silny i przyjazny koń. W dzień wykonywania dla niego modlitw był niezwykle spokojny i bardzo zaciekawiony.
     Utrzymanie Azyla to wielka zasługa, a dzięki wsparciu jakie otrzyma, do końca swych dni będzie bezpieczny.
      Koń Azyl został dedykowany długiemu życiu Jego Eminencji Ponlopowi Trinley Nyimie Rinpocze.
      Zasługę taką można też dedykować osobom chorym.
      Zapraszamy do kontaktu z Fundacją.
      Chcąc wesprzeć ten projekt w tytule przelewu należy wpisać: darowizna-koń Azyl.