Tse Thar 1 – w intencji długiego życia – Azyl    Tse Thar jest to rytuał ratowania istot od śmierci i uwalniania ich z kręgu narodzin w świecie zwierząt, w połączeniu z intencją darczyńcy, potrafi usunąć przeszkody jakie możemy mieć w energii życiowej, która decyduje o naszej długości życia.
     Koń Azyl znajduje się obecnie pod opieką Fundacji, został wykupiony od poprzedniego właściciela i tym samym uratowany przed śmiercią. Dnia 12 sierpnia 2018 r Gesze Gjatso odprawił specjalny rytuał Tse Thar tzw. rytuał uwalniania, dzięki któremu Azyl w kolejnym życiu może odrodzić się jako człowiek. Ta zasługa była możliwa dzięki darczyńcom z USA i Polski. Azyl mieszka teraz z innymi końmi w stadninie w Budach Czarnockich na Podlasiu. Chcąc go odwiedzić należy uprzednio skontaktować się z Fundacją, która umówi dogodny termin spotkania.
     Azyl to silny i przyjazny koń. W dzień wykonywania dla niego modlitw był niezwykle spokojny i bardzo zaciekawiony.
     Utrzymanie Azyla to wielka zasługa, a dzięki wsparciu jakie otrzyma, do końca swych dni będzie bezpieczny.
      Zasługę taką można też dedykować osobom chorym.
      Zapraszamy do kontaktu z Fundacją.
      Chcąc wesprzeć ten projekt w tytule przelewu należy wpisać: darowizna-koń Azyl.