Album o stupach


    Jest to prawdopodobnie pierwszy na Zachodzie projekt budowy tego rodzaju stupy. Stupa jest symbolem ciała Oświecenia. Wznoszenie tego rodzaju budowli sakralnych wiąże się z nagromadzeniem bardzo dużych zasług i usunięciem wielu przeszkód na ścieżce duchowej.

      Projekt dotyczy specjalnego rodzaju stupy, który wznosi się dla nagów. Nagowie są uznawani za istoty związane z żywiołem wody, które często zamieszkują rzeki, jeziora, stawy i inne zbiorniki wodne. Co ciekawe, wśród nich występują również praktykujący ścieżkę, istoty te są szeroko opisane w naukach bon. Harmonijny związek z nimi, który nie jest łatwy do utrzymania, zapewnia zdrowie, długie życie, dobrobyt i sprzyjające warunki.

    Niestety, to w jaki sposób funkcjonuje współczesna cywilizacja ludzka, niszczy ich naturalne środowisko i stwarza konflikty, z powodu których obecnie cierpimy. W tekstach medycznych bon napisane jest, iż niektóre choroby, z którymi borykają się ludzie, świadczą o niezadowoleniu ze strony nagów.

     Budowa stupy ma na celu stworzenie pozytywnego związku z tymi istotami, zharmonizowanie ich wymiaru oraz połączenie ich z naukami bon. Będzie to doskonała okazja na poprawienie z nimi swojej relacji, co będzie pomocne w tym i kolejnym życiu.