12 małych tantr

Tekst 12 małych tantr należy do zbioru Sziang Sziung Njen Dziu. W tradycji Bon ten zbiór uważany jest za jeden z najważniejszych tekstów dzogczen. Sziang Sziung Njen Dziu podzielone jest na 4 części: Zewnętrzną, Wewnętrzną, Tajemną i Najbardziej tajemną. W każdej z tych części znajduje się kilka tekstów. Część Zewnętrzna zajmuje się szczególnie poglądem dzogczen i najważniejszym tekstem tego zbioru jest 12 małych tantr. W 12 małych tantr w dwunastu częściach opisane są różne aspekty natury umysłu, aby praktykujący dzogczen miał właściwe zrozumienie czym jest natura umysłu.

.12 małych tantr, luty 2023

* Ten tekst został przetłumaczony dzięki szczodrości praktykujących.
Jeśli chciałbyś wesprzeć projekty wydawnicze fundacji, możesz przekazać darowiznę na konto fundacji z tytułem: darowizna- projekty wydawnicze.

Fundacja im. Drenpa Namkhi
ul.Malmeda 5, 15-440, Białystok
Bank  Pekao S.A
10 1950 0001 2006  0095 7505 0003