Darowizny należy kierować na konto Fundacji dopisując w tytule przelewu czego dotyczą (np. Darowizna – stupa dla nagów)
Fundacja im. Drenpa Namkhi
ul.Malmeda 5, 15-440, Białystok
Bank  Pekao S.A
10 1950 0001 2006  0095 7505 0003