Szkoła Tantry i Dzogczen

    Z inicjatywy Geshe Szeraba Puntsoka rozpoczynamy jesienią 2019 pierwsze zajęcia Szkoły Tantry i Dzogczen w Polsce. Pomysł na taka szkołę narodził się w Rosji wśród zaawansowanych praktykujących dzogczen. Chcieli oni przejść od słuchania wykładów kolejnych nauczycieli do praktyki opartej o takie same metody nauk i praktyk za jakimi podążają mnisi w klasztorze Menri. Szkołę w Rosji zorganizował Menri Geshe Rinczen, a jego najbliższym współpracownikiem jest właśnie Geshe Puntsok.

Podstawowe zasady funkcjonowania szkoły

     Wszystkie przekazy, nauki i ćwiczenia zostaną praktykującym przekazane w takiej kolejności, w takiej ilości i w taki sposób jak jest to robione w klasztorze Menri. Wszystkie ćwiczenia, modlitwy i praktyki zostaną podane, wyjaśnione i wspólnie wraz z nauczycielem przećwiczone. W trakcie poszczególnych kursów odbędzie się również indywidualna praca Geshe z każdym z uczniów aby właściwe wprowadzić go w naturę umysłu, udzielić indywidualnych wskazówek w praktyce i porad, tak jak się to dzieje w klasztorze Menri. Kursy trwać będą od 10 dni do 14 dni. Jest to niezbędne aby opanować materiał teoretyczny, otrzymać takie same przekazy jakie otrzymują mnisi w klasztorze Menri oraz zdobyć praktyczne doświadczenie pod okiem Geshe.

Program szkoły

    Program szkoły oparty jest na cyklu nauk dzogczen z tekstu Shardzy Rinpoche „Trzy samomanifestujace się ciała oświecenia Kushum Rangshar”.Poszczególne kursy są ze sobą powiązane.

 1. Ngondro – specjalne praktyki wstępne niezbędne do praktykowania Dzogczen. Przejście przez ten cykl pozwoli nam zbudować solidną podstawę naszej ścieżki duchowej;

    Właściwa, niezachwiana podstawa ma ogromne znaczenie dla naszej stabilności, oddania dla nauk i odpowiedniego praktykowania Dzogczen. To właśnie utrzymuje nas na właściwej ścieżce duchowej w obliczu pokus, przeciwności losu i pojawiających się przeszkód w praktyce.

 1. Shine i Powa – Praktyki te są niezbędne do uzyskania naszej stabilności w koncentracji oraz są doskonałym przygotowaniem nas do śmierci poprzez wyćwiczenie umysłu do poruszania się przez nasz kanał centralny;każdy z rodzajów praktyk musi trwać co najmniej tydzień aby osiągnąć zamierzony efekt.
 2. Trekcho 1 – (a) Wewnętrzne i zewnętrzne praktyki (Khorde Rushen). W trakcie kursu odbędzie się indywidualne wprowadzenie każdego z uczestników do natury umysłu przez nauczyciela. Jest to podstawa dla praktykowania ścieżki Dzogczen, jak również Tantry. Wszystkie niezbędne przekazy, wyjaśnienia tekstu oraz indywidualna praktyka wszystkich ćwiczeń pod okiem nauczyciela wymagają w sumie 8 tygodni w czterech osobnych kursach.
 3. Trekcho 2 – Dalsze instrukcje i praktyki na ścieżce Dzogchen;
 4. Trekcho 3 – Dalsze instrukcje i praktyki na ścieżce Dzogchen;
 5. Trekcho 4 – Dalsze instrukcje i praktyki na ścieżce Dzogchen;
 6. Tummo 1 – Tummo Nyondro. Praktyki wstępne w przygotowaniu do zastosowania wewnętrznego ciepła na naszej ścieżce. Pierwszy kurs oraz wykonanie wszelkich zalecanych ćwiczeń i praktyk jest niezbędne do właściwej praktyki Tummo, gdyż nieumiejętne posługiwanie się tymi metodami może dać efekt odmienny od oczekiwanego i niepożądane doświadczenia. W klasztorze zalecane jest 100 dniowe odosobnienie aby właściwie opanować te nauki.
 7. Tummo 2 – praca z delikatna praną. Praktyki z pierwszym poziomem wewnętrznego ciepła;
 8. Tummo 3 – praca ze średnią praną. Praktyki drugiego poziomu ciepła;
 9. Tummo 4 – Gniewna prana. Praktyki trzeciego poziomu ciepła;
 10. Chudlen – Metoda postu wspierająca praktykę Dzogczen.
 11. Togyal – praktyka urzeczywistnienia przejrzystego światła.
 12. Odosobnienie w ciemności – 48 dniowe, indywidualne odosobnienie w ciemności wraz z ustnymi wskazówkami Geshe każdego dnia. Istnieje możliwość skrócenia odosobnienia do dwóch tygodni lub do tygodnia.

Osoba do kontaktu przy tym projekcie: Marek, adres: bonpo.marek@gmail.com