Nauki Siang Siung Nin Dziu    Siang Siung było starożytnym potężnym imperium, którego granice obejmowały obecne tereny zachodniego i północnego Tybetu, z górą Kailaś jako centrum. Religia Bon była oficjalną religią państwową. 
    Cykl Siang Siung Nin Dziu jest zbiorem nauk Bonpo Dzogczen, które pochodzą z królestwa Siang Siung. Pierwotnie była to linia nauk dzogczen, która była przekazywane ustnie od mistrza do ucznia kolejno przez tzw. dwudziestu czterech mistrzów. Jako takie, nauki te nie zostały spisane przez cały czas trwania tego imperium. tzn. że każdy mistrz przechowywał je w swoim umyśle.
    Dopiero VIII wieku Nanghzer Lopo otrzymał nauki Dzogczen od wielkiego mistrza Taphiritsy oraz pozwolenie na to aby zostały spisanie. Dwa wieki później Ponchen Tsanpo przetłumaczył tekst na język tybetański dla dobra swoich tybetańskich uczniów. Następni w XI wieku, instrukcje zostały zebrane z różnych źródeł w Zachodnim Tybecie i Nepalu do ich obecnej postaci przez mistrzów Orgoma Kundula i Jangtona Sheraba Gyaltsana.
    Cykl Dzogchen Siang Siung Nin Dziu jest nieprzerwaną linią mistrzów, nigdy nie był ukryty jako terma ani prześladowany,a jego transmisja trwa do dnia dzisiejszego.