6 lamp

6 Lamp jest niezwykłym tekstem opisującym pogląd, medytację, postępowanie i rezultat dzogczen. W tym tekście mistrz Tapihritsa wyjaśnia swojemu uczniowi strukturę świata, formowanie się ciała i kanałów energetycznych człowieka. Wyjaśnia także czym jest kunszi i rigpa, oraz jak powstają nasze wizje samsary (nieczyste) i nirwany (czyste). W piękny i metaforyczny sposób Tapihritsa wprowadza nas w sedno dzogczen, wyjaśniając jak praktykować i jakie rezultaty ta praktyka przynosi. Dzięki takim tekstom możemy zrozumieć esencję tych nauk. A dzięki właściwej praktyce, możemy osiągnąć oświecenie w tym życiu.

.

6 lamp, luty 2023