Ma Gyud


Ma Gyud (Tantra Matki) to jeden z największych tekstów tantrycznych  tradycji Yungdrung Bon. Można w  nim odnaleźć takie praktyki jak joga snu i śnienia, tummo, praktyki poła i inne.
Został skomponowany w starożytności przez Mliu Samlega, a później tekst ten był praktykowany przez wielu  mahasiddhów tradycji Bon.
Ta oto lista rozdziałów Tantry Matki jest związana z naukami.
(do pobrania wersja w języku angielskim)

A Title of mother tantra