Program stypendialny

Dzięki uprzejmości naszych nauczycieli jesteśmy w stanie uruchomić program stypendialny. Mamy już pierwszą studentkę – Geshe-ma Sherab Palzin – która będzie miała zajęcia online w języku angielskim.
Dzięki temu projektowi chcielibyśmy umożliwić zachodnim praktykującym Bon słuchanie nauk tej wyjątkowej kobiety.

Biografia Gesze Sherab Palzin

Gesze Sherab Palzin urodziła się w 1982 roku w regionie Kham w Tybecie. Jej ojciec nazywa się Lha-dong Namkha, a matka Be-za Jamchen Gyalmo. Dorastała w koczowniczej rodzinie swojego wuja, a jednocześnie uczyła się czytać, pisać i recytować teksty religijne.

W wieku 13 lat otrzymała nauki ngöndro, ngozhi i phowa od Ragshi Tokden Drimed Yungdrung Rinpocze, wraz ze swoim wujem, Wangchugiem.

W 2000 roku, w wieku 19 lat, wstąpiła do klasztoru Khyungpo Ri Tse Druk i otrzymała ślubowania nowicjatu dla kobiet od Drubchen Namkha Gyaltsen Rinpocze. Otrzymała imię Sherab Palzin. Pod kierunkiem urzeczywistnionego mistrza Drubchena Namkha Gjaltsena Rinpocze praktykowała ngöndro, ngozhi i phowa oraz dwukrotnie ukończyła tradycyjne 49-dniowe odosobnienie w ciemności. Otrzymała kilka cennych inicjacji, przekazów i nauk od tego mistrza. W tym samym czasie otrzymała również od Tsukphuda Rinpocze nauki dzogczen na temat umysłu napisane przez Shardza Tashi Gyaltsena Rinpocze.

W wieku 21 lat Sherab Palzin udała się na pielgrzymkę na świętą górę Kongpo Bonri wraz ze swoim wujem i matką.

W latach 2001-2004 otrzymywała nauki Kalung Gyatso, tekstu ngöndro Shardza Rinpoczego, od Lamy Gyatso Norbu Rinpoczego, głowy klasztoru Khyungpo Tengchen. W tym czasie odbyła 100-dniowe odosobnienie tsa-lung, kolejne 49-dniowe odosobnienie w ciemności, poświęciła się także praktyce sześciu loka.

W 2005 roku, w wieku 24 lat, Sherab Palzin odbyła trudną podróż z Tybetu do Nepalu przez region Himalajów. Dotarła do Nepalu i spotkała Jego Eminencję Menri Lopona Yongdzina Tenzina Namdaka Rinpocze. Otrzymała ślubowania nowicjatu od Jego Eminencji Yongdzina Rinpocze w dniu pełni księżyca 9 miesiąca tybetańskiego (wg kalendarza Hor). Otrzymała imię Tenzin Lhamo.

Otrzymała nauki od Jego Eminencji Yongdzina Rinpocze oparte na doświadczeniu nauczycieli Zhang Zhung, dzogczen Ye-tri Tha-sel, praktyki odosobnienia w ciemności, Vinaya w tradycji Bön i Sang-don Nam-jed (tekstu tantry). Otrzymała również inicjacje Khandro Kalpa Zangmo, Phurpa Tse-Drub, Ma-Seng, Nyam-Med La-Drub, Drenpa i Sherap Chamma od Jego Eminencji Yongdzina Rinpocze.

Otrzymała instrukcje w czterech głównych tekstach dzogczen (Dzogczen Drakpa Korsum, Gabpa Gukor, Yetri Thasel i KaGyud korzhi) od Drubdra Khenpo Tsultrim Tenzin Rinpocze.

24 lutego 2009 r. Szierab Palzin otrzymała pełne 360 ślubowań dla mniszek i imię Sherab Yeshe Palzin od Jego Świątobliwości 33 Menri Trizina, Lungtoka Tenpai Nyima Rinpocze i Jego Eminencji Yongdzina Rinpocze w klasztorze Triten Norbutse w Nepalu.

W 2010 roku, dziewiątego dnia dziesiątego miesiąca tybetańskiego kalendarza Hor, przybyła do klasztoru Menri w Indiach, a miesiąc później została przyjęta do Szkoły Dialektycznej Bön w klasztorze Redna Menling niedaleko klasztoru Menri.

29 marca 2013 r. zdała pełny ustny egzamin recytacji podstawowego tekstu logiki Bön napisanego przez Kunkhena Nyimę Tenzina (23. opata klasztoru Menri) przed Jego Świątobliwością 33. Menri Trizinem Rinpocze i Menri Loponem Trinleyem Nyimą Rinpocze w rezydencji Menri Trizina Rinpocze.

33 Menri Trizin Rinpocze dał jej żółtą czapkę (tse-zha) i wyraził wielkie uznanie, mówiąc „Jesteś pierwszą mniszką, która przystąpiła w tym miejscu do ustnego egzaminu z recytacji”.

Szierab Palzin otrzymała kompletne abhiszeki zewnętrznych cykli tantry oraz abhiszeki Ma-we Senghe, Tse-drub, Ustnego Przekazu Zhang Zhung od Jego Świątobliwości 33 Menri Trizina Rinpocze.

W 2019 roku otrzymała kilka cennych inicjacji zewnętrznych i wewnętrznych cykli tantrycznych od Jego Eminencji Yongdzina Rinpocze i Khenpo Tenpy Yungdrunga Rinpocze w klasztorze Triten Norbutse.

Otrzymała także nauki dzogczen od Jego Świątobliwości 34 Menri Trizina, Dawy Dhargyala Rinpocze, a także nauki ngöndro i phowa od Jego Eminencji Menri Lopona Trinley Nyimy Rinpocze.

Sherab Palzin studiowała dzogczen, tantrę i sutrę oraz wszystkie pozostałe 10 tradycyjnych nauk Bon przez 13 lat w klasztorze Redna Menling. Po 13 latach studiów, 11 marca 2022 roku, otrzymała tytuł gesze.