Tse Thar 2 – w intencji długiego życia – gęsi

    Tse Thar jest to rytuał ratowania istot od śmierci i uwalniania ich z kręgu narodzin w świecie zwierząt, w połączeniu z intencją darczyńcy, potrafi usunąć przeszkody jakie możemy mieć w energii życiowej, która decyduje o naszej długości życia. Tse Thar wspominany przez samego Buddhę jest wielką zasługą.

    Fundacja stwarza kolejną możliwość włączenia się do takiej zasługi, również można ją dedykować osobom chorym.

     Tym razem Fundacja odkupiła cztery gęsi, które były przeznaczone na rzeź. Są to duże ptaki, gatunek ten nieco przypomina łabędzie. Obecnie ptaki te znajdują się pod opieką Fundacji pod Białymstokiem.

    Koszt utrzymania ptaków jest niewielki. Jest kilka miejsc dla potencjalnych darczyńców, a wpłata to jedynie 60zł rocznie.