Projekt Nangzher Lopo

Projekt Nangzher Lopo został powołany z dwóch powodów.

     Pierwszy dotyczy nauczania. Nangzher Lopo był wielkim mistrzem dzogczen związanym z cyklem Siang Siung Nin Dziu. Otrzymał drogocenne nauki Sześć Lamp bezpośrednio od mistrza Tapihritsy. Wszystkie, bardzo ważne, należące do ścieżki dzogczen nauki, będą częścią tego projektu.

    Drugi powód to pomoc dzieciom. Setki sierot w Nepalu znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji – nie mogą otrzymać odpowiedniej edukacji. Życie jest dla nich bardzo trudne. Chcemy im pomóc, jak tylko możemy.

    Jestem pewien, że gdyby Nangzher Lopo obecnie żył, byłby bardzo zadowolony z tego projektu.

Gesze Tenpa Dargye