Projekt tłumaczeniowy

Przedstawiamy Wam nasz nowy projekt jakim jest tłumaczenie tekstów tradycji Bon z języka tybetańskiego na język polski. W Polsce rośnie grono praktykujących Bon, odbywa się coraz więcej kursów i wykładów, tym samym zwiększa się zapotrzebowanie na dostęp do tekstów tybetańskich. Odpowiadamy na tę potrzebę i we współpracy z Jackiem Trzebuniakiem przygotowujemy się do pracy nad tłumaczeniami.

Jacek Trzebuniak praktykę w tradycji Bon rozpoczął w 2007 roku, studiował buddyzm, oraz historię i kulturę Tybetu z naukowcami Uniwersytetu Jagiellońskiego (m.in. prof. Joanną Grelą). Pobierał także nauki Bon od mistrzów tej tradycji w Polsce i za granicą (m.in. w instytucie Lishu w Indiach).

W pierwszej kolejności tłumaczone będą wybrane teksty ze zbioru Sziang Sziung Njen Dziu. Jest to duży zbiór tekstów dzogczen, który w wydaniu książkowym obejmuje około 2000 stron. Główny tekst tego zbioru nazywa się Kagju korszi i składa się z 4 części. Do tych 4 części należą m.in. teksty:

– 12 małych tantr

– 6 lamp

– 8 rozdziałów esencjonalnych instrukcji

– 21 gwoździ

Fundacja będzie zbierać darowizny na tłumaczenia określonych tekstów. Informacje o wybranych tekstach do tłumaczenia będą pojawiały się na stronie.

Pierwsze tłumaczenia to:

12 małych tantr – na ten cel potrzebujemy uzbierać 800 zł

800 zł  z 800 zł

6 lamp – na ten cel potrzebujemy uzbierać 2 000 zł

1594 zł  z 2 000 zł


Jacek Trzebuniak z Jego Eminencją Menri Ponlopem Trinley Nyima Rinpocze


Możliwość publikacji tych, jak i kolejnych tekstów zależy od szczodrości darczyńców dlatego zachęcamy do wspierania naszej inicjatywy. Darowizny należy kierować na konto fundacji (z dopiskiem „Darowizna projekt tłumaczeniowy”). Można wpłacać dowolną kwotę.  Na stronie będziemy umieszczać informacje o postępie zbiórki.

Gotowe teksty będą dostępne do darmowego pobrania na naszej stronie.

Dane do przelewu:

Fundacja im. Drenpa Namkhi, ul. Malmeda 5, 15-440 Białystok

Bank Pekao S.A 10 1950 0001 2006  0095 7505 0003

W tytule przelewu należy wpisać: darowizna – projekt tłumaczeniowy