6 lamp

6 Lamp jest niezwykłym tekstem opisującym pogląd, medytację, postępowanie i rezultat dzogczen. W tym tekście mistrz Tapihritsa wyjaśnia swojemu uczniowi ... Read More

12 małych tantr

Tekst 12 małych tantr należy do zbioru Sziang Sziung Njen Dziu. W tradycji Bon ten zbiór uważany jest za jeden ... Read More

Mawe Senge

  Nauki Mawe Senge ཤེས་རབ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་དང་ཕྱྭ་སྲས་ཀེང་ཙེ་ལན་མེད་བཅས་ཀྱི་སྒྲུབ་གཞུང་བཞུགས་སོ།(shierab mawe sengei tang kyazhi kingtse len me cie ki drup siung siuk so)  przekazał Sonam Lodro ... Read More